Skip to content

Zgłoszenie do programu MBCL

(Mindfulness-Based Compassionate Living)

Czego oczekujesz po tym szkoleniu w odniesieniu do:

Oświadczenie o stanie zdrowia