Skip to content

Mindfulness w biznesie

Praca w grupie

Dolina Krzemowa oszalała na punkcie Mindfulness. Sam tylko Google prowadzi wśród swoich pracowników 12 różnych kursów uważnosci, oferując także osobom z zewnątrz autorski program Mindfulness pt. Search Inside Yourself. Również Twitter i Facebook propagują uważnośc wśród swoich pracowników. Prezesi największych spółek w USA coraz częściej rozpoczynają dzień od praktyki pod okiem trenera uważności.

Doświadczenia pokazują, że “higiena umysłu”, jaką daje praktyka Mindfulness, wpływa bardzo pozytywnie na jakość uwagi, koncentrację, poczucie szczęścia i spełnienia, reagowanie na stres oraz na inteligencję emocjonalną pracowników firm.

Inteligencja emocjonalna zaś dwukrotnie badziej przyczynia się (i dowodzą tego badania*) do osiągania sukcesów, niż sam tylko intelekt i doświadczenie.

* Badania szczegółowo opisane przez D. Golemana w “Working with Emotional Intelligence” New York: Bantam, 1998)

Z tych samych technik, na których punkcie oszalał biznes w USA, można korzystać również u nas. 

Cykliczne lub jednorazowe warsztaty Mindfulness dla firm są szyte na miarę indywidualnych klientów. Jest to praca w około 15/20-osobowych grupach, podczas której uczestnicy uczą się podstawowych technik radzenia sobie ze stresem, niepokojem czy wypaleniem zawodowym. Takie warsztaty stanowią często część większych szkoleń z „miękkich” umiejętności lub eventów organizowanych dla pracowników. Chętnie korzystają z nich grupy zawodowe narażone na duży stres w pracy: nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, służby mundurowe czy pracownicy korporacji. 

Warsztaty Mindfulness dla firm mogą być prowadzone w języku polskim lub angielskim, na terenie Olsztyna i całej Polski.

Z oferty warsztatów grupowych Mindfulness dotychczas skorzystali między innymi: Michelin Polska S.A., LPP S.A., TUiR Warta S.A., Stowarzyszenie Adelfi w Ełku, Klub Aktywnego Dyrektora w Olsztynie, Studium Rozwoju Osobistego w Olsztynie, Life Architect Poznań, Hotel Anders Stare Jabłonki, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 i 3 w Olsztynie.

Zapytaj o możliwość i warunki zorganizowania warsztatów Mindfulness w Twojej firmie

Praca indywidualna

– Techniki Mindfulness na stres przed wystąpieniem publicznym

Według badania przeprowadzonego przez Instytut Gallupa (2011) strach przed publicznym wystąpieniem jest u wielu ludzi większy nawet niż strach przed śmiercią. Prowadzona sesja technik Mindfulness przed wystąpieniem może bardzo dużo zmienić, pozwolić skontaktować się ze sobą i swoimi emocjami tak, by łatwiej je było oswoić i by nie przejęły kontroli wtedy, gdy najmniej byśmy sobie tego życzyli.
 
– Indywidualna praca z menadżerami, którzy chcą zacząć od siebie proces wprowadzania Mindfulness do firmy lub samemu skorzystać z benefitów, jakie daje praktyka uważności w biznesie.

Zapytaj o warunki zorganizowania indywidualnych sesji Mindfulness w Twojej firmie